Karierno svetovanje in coaching

Cilji kariernega svetovanja in coachinga so voditi klienta do razrešitve določenega problema oz. sprememba določenih vidikov svojega obnašanja, ki ga ovirajo pri doseganju njegovih ciljev.

Proces

 • Opredelitev problema
 • Cilji : kaj si posameznik želi spremeniti
 • Identifikacija ovir in notranjih virov
 • Akcijski plan za razrešitev problema

Teme 

 • Raziskati karierne aspiracije in cilje
 • Planiranje poklicne poti in razvoja kariere
 • Težave v medosebnih odnosih
 • Nezadovoljstvo in neizpolnjenost z delom
 • Težave z motivacijo in storilnostjo
 • Nizka samozavest in nezaupanje v svoje kompetence
 • Upravljanje s stresom
 • Okrevanje po izgorelosti
?>