Razvoj podjetja in zaposlenih

Razvoj čustveno-mentalne odpornosti in zavedanje sebe so temeljni gradniki za uresničitev potenciala in karierno rast zaposlenih.

Programi so lahko v individualni ali skupinski obliki.

Vsebine:
  • Izgraditev odpornosti na stres
  • Razvoj vodstvenega potenciala
  • Psihološka podpora & svetovanje
Prednosti
  • Zmanjševanje bolniškega staleža, absentizma in fluktuacije
  • Izboljšanje medosebnih odnosov in timskega dela
  • Višja produktivnost in zadovoljstvo z delom
?>