Integrativna psihoterapija

Psihoterapija je proces, ki traja od enega do več let, odvisno od potreb in ciljev klienta. Klientu preko empatičnega in uglašenega odnosa pomagam priti v stik s seboj, odkrivava njegovo nezavedno polje in s tem izvore problemov. Skozi psihoterapijo odkrivamo svojo notranjo dinamiko in delovanje, tisto kar je v ozadju, a določa naše počutje in vedenje. Spoznavamo in integriramo nezavedne in odcepljene dele svoje osebnosti.

V psihoterapiji uporabljam tehniko Brainspotting, ki neposredno deluje na predelovanje negativnih ali travmatskih izkušenj v možganih; s tem se vzpodbudi naravni proces samozdravljenja.

Življenje in situacije nič več ne upravljajo z nami, imamo znanje o sebi in veščine, da se spopademo z vsako oviro in obenem izboljšamo kvaliteto svojega življenja in odnosov.

Proces in cilji Integrativne Psihoterapije

  • Okrepiti sposobnost samo-refleksije: s tem pričenjamo razumevati kdo smo in zakaj je naše delovanje kot je.
  • Notranja preobrazba: izgraditi zdravo samozavest, notranjo stabilnost in sprejemanje vseh delov sebe.
  • Učenje in osvajanje ključnih življenskih veščin za osebnostni razvoj: uravnavanje svojih mentalnih procesov, čustev, telesnih občutkov in vedenja.
  • Sprememba neproduktivnih prepričanj in vzorcev delovanja v odnosu do sebe in drugih.

Psihoterapevtski odnos v Integrativni psihoterapiji

Psihoterapevtski odnos v Integrativni psihoterapiji temelji na zaupanju, spoštovanju, razumevanju in sočutju oz. empatiji.

Zaupanje se izgrajuje in poglablja, psihoterapevtova odgovornost je, da se prilagodi tempu, potrebam in zmožnostim klienta.

Iskrenost in avtentičnost – terapevt ni hladni in odmaknjeni opazovalec, temveč oseba, ki je v stiku s seboj in s svojim doživljanjem in se iskreno odziva na klienta in na njegovo zgodbo.

Vzpostavlja se pristen kontakt med obema, ki je sam po sebi izpolnjujoč in po katerem pravzaprav vsi hrepenimo in ga potrebujemo.

?>