Partnerska in družinska terapija

Družinski oz. partnerski odnosi so lahko nekonstruktivni in škodljivi za enega ali več družinskih članov. Pojavijo se konflikti, zamere, čustvena razdalja in nezaupanje. Za družinsko dinamiko sta odgovornsa starša, otroci se na naravo odnosov in zahteve prilagodijo in preko negativnega vedenja ali čustvenih težav nakazujejo na probleme v družini.

Odkrivamo relacijske potrebe partnerjev, izgrajujemo bližino in intimnost ter spreminjamo destruktivne vzorce, ki dva oddaljujejo in ju ne privedejo do zadovoljitve njunih relacijskih potreb.

?>