Moja življenska pot me je vodila v tujino, živela sem USA, Romunija in Francija, bila v različnih vlogah  kot HR ekspert, Organizacijski konzultant, manager, podjetnik, psihoterapevt, in obogatila svoje znanje in izkušnje z delom z ljudmi iz različnih kulturnih ozadij.

Vodi me želja po tem, da iščem odgovore in načine kako pospešiti osebnostni razvoj človeka. Tudi sama sem sla skozi veliko sprememb in izgub, ki so me silili v to, da se s tem soočim in nekaj spremenim znotraj sebe, če nisem želela podleči tesnobi, depresivnim občutkom in dvomu vase. Biti v tujini je prežeto s pritiski in izzivi in ker si moraš kariero in socialno življenje velikokrat izgraditi od začetka z manj ali nič podpore, se lahko nasloniš v pretežni meri le nase.

In iz tega izhaja moje prepričanje, da so notranja moč in trdnost, samozavest in upravljanje s svojimi čustveno-mentalnimi stanji življenjske veščine, ki se jih lahko vsi priučimo in jih izgradimo. S tem postanemo opremljeni za življenjske spremembe in težke dogodke.

Ljudje se v bistvu nikoli ne nehamo spreminjati in lažje je, če vemo kako lahko ta proces aktivno vodimo. Ko smo pred izzivom, imamo samo dve možnosti: ali se ga bomo odločili premagati in tako naredili spremembo v sebi ali v svojem življenju, ali pa se bomo vdali in prispevali k temu, da obstanemo v vlogi žrtve in nemoči.

Življenje – odnose, kariero, počutje in stabilnost si kreiramo sami in nobena zunanja sprememba ni mogoča brez notranje rasti.

Rada delam z ljudmi, se poglabljam in raziskujem notranji svet posameznika, in poskušam razumeti kako je videti svet skozi njegova očala, začutiti kako je biti on/ona. Biti osebna, iskrena, topla in avtentična je moja narava, ki pomaga graditi kontakt med mano in klientom. Pristen kontakt je bistven za klienta in obenem je nagrada zame, je tisto zaradi česar me to delo osrečuje in izpolnjuje.

IZOBRAZBA

Certificiran Mednarodni Integrativni Psihoterapevt

Relacijski pristop, ki povezuje ter združuje tehnike in koncepte različnih psihoterapevtskih šol v koherentno teorijo:

  • Relacijske oz. odnosne metode
  • Geštalt terapija
  • Transakcijska analiza
  • Teorija objektnih odnosov
  • Kognitivno-vedenjska terapija
  • Eksistencialna dimenzija
  • Čuječnost, sprostitvene in vizualizacijske metode

Uporabljam tudi zelo učinkovito metodo Brainspottinga, ki omogoca hitrejši dostop, predelavo in integracijo izkušenj v možganih.

Dvojni Magisterij iz Psihološkega svetovanja, Columbia Univerza, New York, USA

  • Na klienta usmerjena terapija po Carl Rogersu: nedirektivna metoda usmerjena na občutke, poudarek je na empatičnem, pristnem in sprejemajočem kontaktu s klientom.
  • Multikulturno svetovanje: prilagoditev pristopa klientovemu ozadju oz. vidiku identitete s katerim se najbolj poistoveti: etnična oz. rasna skupina, vera, spolna vloga, itd.

Univerzitetna diplomirana Psihologinja, Ljubljana, Slovenija

Diplome in certifikati

?>